DIEREN VERZORGING

Dit kunnen allerlei dieren zijn (schapen, paarden, geiten, ect.). In overleg zal worden vastgesteld wat de nodige werkzaamheden zullen zijn en welke prijs daar mee gemoeid zal zijn.