UITLATEN

Soms komt het gewoon even niet uit om zelf uw hond uit te laten. Dit kunt u dan door mij laten doen. Dit kan dagelijks, maar ook eenmalig. De wandeling zal zo’n uur à anderhalf uur duren. De honden lopen in een groep van maximaal 6 honden, de honden lopen los, en dienen te gehoorzamen aan de uitlater.